Pacsafe

pacsafe กระเป๋าแบรนด์ออสเตรเลีย
กระเป๋า pacsafe มีฟังค์ชั่นพิเศษในด้านของการป้องกันการขโมย-การกรีด ล้วง กระชากกระเป๋า
รับประกันคุณภาพการใช้งานนาน 5 ปี (อันเกินจากความบกพร่องของวัสดุ และกระบวนการผลิต)

Visitors: 28,137